Ενημέρωση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός. ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2017

Παρατείνεται κατά 20 ημέρες η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ (βλ. συνημμένο).
Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20η Ιουνίου 2017.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Μεταπτυχιακού
Τηλ. επικοινωνίας: +30 2310 994372
Email: [email protected]
Fax: +30 2310 994399