Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ “Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

“Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων”

 

Διοργανώτρια Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

Υποβολή ερωτήσεων : έως 4.5.2018

Υποβολή απαντήσεων : έως 14.5.2018

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής : έως 22.6.2018

Υποβολή Προτάσεων : έως 22.6.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

 

 

Συνημμένα θα βρείτε την περίληψη της προκήρυξης.