Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων μελέτης, με τίτλο «Δημιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου – Μυκόνου – Άνδρου – Σιδηρόκαστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)»

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  ΣΤΟ Ο.Τ. ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΝ∆ΡΟΥ-ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  (ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΒΛΟΙ ΠΑΠΑΦΗ)

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μελέτη ενός κτιριακού συγκροτήματος µε χρήσεις κοινής ωφέλειας µε εμβαδόν της τάξης των 4.700 τ.µ. και θα συμπεριλαμβάνει Βρεφονηπιακό Σταθμό και Ξενώνα Φιλοξενίας (Κοινωνική Πρόνοια), Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο (Αθλητικές Εγκαταστάσεις), Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων & Κοινωνικών Εκδηλώσεων, Χώρο Μνήμης / Αρχείο Προσφυγικής Τούμπας, Δημοτική Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο και Κτίριο Γραφείων (Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις), Κοινοτικό Ιατρείο και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Περίθαλψη).

Ο υπαίθριος χώρος του συγκροτήματος θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα συμπληρωθεί µε τον ανασχεδιασμό της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, που διαχωρίζεται µε πεζόδρομο από τις λοιπές χρήσεις του Ο.Τ. Το κτιριακό συγκρότημα θα διαθέτει υπόγειο χώρο δύο επιπέδων, το πρώτο επίπεδο του υπογείου θα λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο του υπογείου θα εξυπηρετήσει βοηθητικές χρήσεις του κτιρίου (αποθήκες για τη φύλαξη αρχείου, Η/Μ εγκαταστάσεις).

Λήξη διαγωνισμού : 20.12.2018

 

Συνημμένα θα βρείτε την Περίληψη του Διαγωνισμού για περισσότερες πληροφορίες.