Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Ανέγερση Κτηριακών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (Σύνδεση με έργα ανάπλασης Α.Ε.) στην οδό Πειραιώς 166, ΤΚ 11854 Αθήνα»

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει προκηρύξει Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο: «Ανέγερση Κτηριακών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (Σύνδεση με έργα ανάπλασης Α.Ε.) στην οδό Πειραιώς 166, ΤΚ 11854 Αθήνα».

Λήξη υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 2.10.2019 και ώρα 15:00.

Συνημμένα θα βρείτε την περίληψη της προκήρυξης.