Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Κατασκευή ξύλινου καταστρώματος επί πασσάλων (DECK) στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, για την «Κατασκευή ξύλινου καταστρώματος επί πασσάλων (DECK) στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης».

Συνημμένα θα βρείτε την Περίληψη Προκήρυξης του Διαγωνισμού.