Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, με τίτλο: «ΝΟΤΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας»

Συνημμένα θα βρείτε την περιληπτική προκήρυξη με Α.Π.: 11639/06.07.2022, η οποία αφορά τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΝΟΤΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας”, καθώς και το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο.

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 8η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή.

Ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού και υποβολής των μελετών ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.