Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, με τίτλο: “Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στην γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι”

Συνημμένη θα βρέιτε την περίληψη προκήρυξης με Α.Π.: 102816/12.04.22, η οποία αφορά τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο“ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΛΑΚΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ”.