Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, ενός σταδίου άνω των ορίων με απονομή βραβείων για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ στο Ο.Τ. 188Ζ της Δ.Κ.Π.» της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Συνημμένη θα βρείτε την περίληψη προκήρυξης με Α.Π.: 20244/14.10.2022,  που αφορούν στον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, ενός σταδίου άνω των ορίων με απονομή βραβείων για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ στο Ο.Τ. 188Ζ της Δ.Κ.Π.» της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, καθώς και τη διαβιβαστική επιστολή.