Ενημέρωση

Περίληψη προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών»

Συνημμένα θα βρείτε την περίληψη προκήρυξης του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών».

Διοργανώτρια Αρχή, Κύριος του Έργου και Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 22 Αυγούστου 2022.

Ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού και υποβολής των μελετών ορίζεται η 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.