Ενημέρωση

Περίληψη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πανελλήνιου Διαγωνισμού Προσχεδίων

Με τίτλο :

«Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης»

Διοργανώτρια Αρχή : Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Υποβολή Προτάσεων : έως 1.2.2019 και ώρα 14:00

Συνημμένα θα βρείτε την περιληπτική προκήρυξη καθώς και το διαβιβαστικό έγγραφο.