Ενημέρωση

Περίληψη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για το έργο «Ανάπλαση Δικτύου Πεζοδρόμων του Κέντρου Πόλης Κατερίνης»

Ο Δήμος Κατερίνης έχει προκηρύξει τη διενέργεια ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ για το έργο «Ανάπλαση Δικτύου Πεζοδρόμων του κέντρου της πόλης Κατερίνης».

Έναρξη: 3 Απριλίου 2019

Δήλωση δικαιώματος συμμετοχής : έως και 16 Μαΐου 2019, ώρα 14:00

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: έως και 1 Ιουλίου 2019, ώρα 14:00

Συνημμένα θα βρείτε την περίληψη της προκήρυξης.