Ενημέρωση

Περίληψη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Επανασχεδιασμός της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης της Καλαμάτας»

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με θέμα :

«Επανασχεδιασμός της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης της Καλαμάτας»

Λήξη προθεσμίας υποβολής των μελετών 28.4.2016

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική περίληψη του διαγωνισμού.