Διεθνείς Συνεργασίες

Περιλήψεις της διαδικτυακής συζήτησης, που διοργάνωσε το Ελληνικό τμήμα της UIA και ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19 στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, µε τίτλο: Μετά την πανδημία COVID 19 Τι;

Συνημμένα θα βρείτε τις περιλήψεις της διαδικτυακής συζήτησης, που διοργάνωσε το Ελληνικό τμήμα της UIA και ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19 στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, µε τίτλο: Μετά την πανδημία COVID 19 Τι;