Ενημέρωση

Παρουσίαση της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ

Μπορέιτε να δείτε στο συνημμένο την παρουσίαση της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ, καθώς και την εξέλιξη του έργου της και του συνολικού σχεδιασμού των σε εξέλιξη και των προγραμματισμένων μελετών και των έργων, όπως και των προγραμματισμένων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.