Διεθνείς Συνεργασίες

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του εργαστηρίου UD 02, Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τίτλο: “Επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης αστικού τοπίου και υπαίθρου Vs Επανένταξη της Φύσης στο σχεδιασμό της μελλοντικής πόλης” / Κάρολος Γαλανός, Γιάννης Ζαβολέας, Ελένη Σιόντη / παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο: UIA WORLD CONGRESS OF ARCHITECTS, στην Κοπεγχάγη τον Ιούνιο του 2023

Τα αποτελέσματα του εαρινού εργαστηρίου UD 02, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον παρακάτω τίτλο στα αγγλικά, παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο: UIA WORLD CONGRESS OF ARCHITECTS, με τίτλο: SUSTAINABLE FUTURES LEAVE NO ONE BEHIND, στην Κοπεγχάγη τον Ιούνιο του 2023 στο πλαίσιο του ARCHITECTURE-CITIES-&TERRITORIES ACT-UIA Working Programme.

Επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης αστικού τοπίου και υπαίθρου Vs Επανένταξη της Φύσης στο σχεδιασμό της μελλοντικής πόλης.
Κάρολος Γαλανός1, Γιάννης Ζαβολέας2, Ελένη Σιόντη3
1. Δρ., Εντεταλμένος Διδάσκων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2. Δρ., Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Πανεπιστήμιο Νέας Νότιας Ουαλίας.
3. Κα., Εντεταλμένη Διδάσκουσα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Re-negotiation of the relationship between urban landscape and countryside Vs Re-incorporation of Nature in the Urban Design for future cities.
Carolos Galanos (1), Yiannis Zavoleas (2), Eleni Sionti (3)
1. Dr., Adjunct Lecturer, University of Ioannina.
2. Dr., Associate Professor, University of Ioannina / University of New South Wales.
3. Ms., Appointed Teacher, University of Ioannina.

 

Συνημμένα θα βρέιτε τα αποτελέσματα του εργαστηρίου.