Ενημέρωση

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο, ενός σταδίου, με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας»

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση, καθώς και την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, με τίτλο: “Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας”, μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.