Ενημέρωση

Παράταση συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ έως 10.12.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015 – 2017

Παράταση συμμετοχής έως 10.12.2015

 

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του στις 22.10.2015 ενέκρινε την άμεση συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών για τη θητεία 2015 – 2017, σύμφωνα με τους τομείς θεμάτων που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. Επίσης στη συνεδρίασή του στις 26.11.2015 ενέκρινε την προσθήκη της υποεπιτροπής Β6 Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί.

Καλούμε τους συναδέλφους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και σύντομο σημείωμα ή και βιογραφικό μέχρι δύο σελίδες, όπου θα αναφέρεται η σχέση του συναδέλφου με το αντικείμενο της Μόνιμης Επιτροπής που επιθυμεί να ενταχθεί.

Για τη δυνατότητα ενεργοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών, ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι η συμμετοχή στις Επιτροπές μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 και επισημαίνεται η δυνατότητα επιλογής έως δύο Επιτροπών.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου, είτε στο e-mail: [email protected] ή [email protected], είτε στο fax: 2103215147. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία (2103215146-7) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sadas-pea.gr.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                               ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ