Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων του ανοικτού Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων, ενός σταδίου με τίτλο «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων»

Συνημμένα θα βρείτε την με αριθμ. 312/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων με θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων του ανοικτού Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων, ενός σταδίου με τίτλο «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων».


ΑΠΟΦΑΣΗ

pdf
242 KB