Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με τίτλο: “Βιοκλιματική Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης”

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση, καθώς και την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, με τίτλο: “Βιοκλιματική Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης”, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00.