Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» του Δήμου Αρταίων

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) του Δήμου Αρταίων».

Υποβολή έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη.

Συνημμένα θα βρείτε την ομόφωνη έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων.