Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς Ιδεών που αφορούν στον αστικό εξοπλισμό των νησιών της ΠΕ Δωδεκανήσου

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς Ιδεών της Περιφερειακής Ενότητας που αφορούν στον αστικό εξοπλισμό Δωδεκανήσου.

Η προθεσμία των Διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν λήγει τον Νοέμβριο 2017.

Μπορείτε να δείτε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης που αντιστοιχούν σε κάθε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό στο επισυναπτόμενο έγγραφο.