Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο συμμετεχόντων στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο, «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών»

Συνημμένα θα βρείτε το Διαβιβαστικό έγγραφο, καθώς και το απόσπασμα από το με αριθμό 41/28.12.2021 πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο συμμετεχόντων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο : «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών», μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2022.