Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής και παραλαβής στοιχείων στον κατάλογο συμμετεχόντων στον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση & Ανάδειξη της οδού Πορτο χελίου – Όρμου Βερβερόντας του Δ. Ερμιονίδας»

Συνημμένα θα βρείτε την με αριθ. 15 / 2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας, καθώς και το απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης  έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο συμμετεχόντων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο : «Ανάπλαση & Ανάδειξη της οδού Πορτο χελίου – Όρμου Βερβερόντας του Δ. Ερμιονίδας» μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου 2022.