Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2022 – 2024

Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών

έως 12 Οκτωβρίου 2022

Εκ μέρους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Μουσειολογία- Διαχείριση Πολιτισμού”  του Α.Π.Θ,  ενημερωθήκαμε σχετικά με την παράταση υποβολής αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, για το νέο κύκλο σπουδών 2022-2024.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2023.

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική Ανακοίνωση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).