Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ (2023 – 2025)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» 2023-2025

Δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση [email protected] με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. Π.Α.Α.Σ.» μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα σπουδών, την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση υποψηφιότηταςhttps://architecture.web.auth.gr/postgraduate-studies/environmental-architectural-design/

———————————————————
ΠΜΣ Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός
Τηλ.: 2310 995825
Ιστοσελίδα: http://envi.arch.auth.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/envi.arch.auth/