Εκπαίδευση

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής» από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

Σας κοινοποιούμε την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  «ΜΕΤΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2022.