Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΝΟΤΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 390/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων με ΑΔΑ : 6Α9ΠΩΡΜ-ΗΦΕ, δίνεται παράταση κατά 45 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας κρίσης των υποβληθεισών μελετών για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο : «ΝΟΤΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας».

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση η κριτική επιτροπή θα ξεκινήσει τις συνεδριάσεις της στις 13 Δεκεμβρίου 2022.

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό έγγραφο.