Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας λήξης υποβολής των προτάσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» στην περιοχή Θέρμης Λέσβου

Συνημμένη θα βρείτε την με αριθ. 830/2022/25.082022 Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού και υποβολής των μελετών του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για το έργο “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ”, στην περιοχή της Θέρμης Λέσβου.