Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας λήξης υποβολής των προτάσεων για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της «Ανάπλασης Αθήνας ΑΕ» με ΑΔΑ : 61ΛΙ45Υ8-ΗΡΓ, δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έως τις 7 Νοεμβρίου 2022 για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών».

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό έγγραφο με ΑΠ : 1671/20.9.22.