Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας λήξης υποβολής των προτάσεων για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση & Ανάδειξη της οδού Πορτο χελίου – Όρμου Βερβερόντας του Δ. Ερμιονίδας»

Συνημμένα θα βρείτε την με αριθ. 97 / 2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας, καθώς και το απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης  έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας, για την παράταση της προθεσμίας λήξης υποβολής προτάσεων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο : «Ανάπλαση & Ανάδειξη της οδού Πορτο χελίου – Όρμου Βερβερόντας του Δ. Ερμιονίδας» μέχρι και τις 10 Αυγούστου 2022.