Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας στις Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου 2015 – 2017 στο ΑΠΘ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Τμήμα Γεωπονίας ενημερώνει ότι παρατείνεται κατά 15 ημέρες η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ
Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 5η Ιουνίου 2015.

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος