Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας για υποβολή ερωτημάτων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων «Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου»

Σας ενημερώνουμε πως παρατείνεται ο χρόνος υποβολής ερωτημάτων από τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους, έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Η προθεσμία παράδοσης μετατίθεται αντίστοιχα για την 18η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00, σύμφωνα με του άρθρο 12 παρ. 3 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.