Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας έκδοσης απόφασης της Κριτικής Επιτροπής για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»

Σύμφωνα με την με αριθμό 378/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, εγκρίθηκε παράταση (25) εικοσιπέντε ημερών της προθεσμίας έκδοσης απόφασης της Κριτικής Επιτροπής για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, έως την Δευτέρα 23.5.2022.