Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ : Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη»

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για τον Κύκλο Σπουδών 2019-2021 στο ΠΜΣ «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ – Νέα Προθεσμία: 18 Ιουλίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.plandevel.auth.gr/el/studies/postgraduate και στο τηλ. 2310994179