Ενημέρωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών “Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των μελετών του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με θέμα: “Ανάπλαση και επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας“, δόθηκε από την ΔΕΗ Α.Ε.

 

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική ανακοίνωση.