Ενημέρωση

Παράταση κατάθεσης συμμετοχών για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ» του Δήμου Θεσσαλονίκης

Συνημμένα θα βρείτε την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 353/17.5.2021 (ΑΔΑ : 9Β17ΩΡ5-806), που ενέκρινε την παράταση (μίας (1) εβδομάδας) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των συμμετοχών κατά μία εβδομάδα, δηλαδή ως την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 αντί της Τρίτης 1.6.21 που οριζόταν στα Τεύχη Δημοπράτησης, για τον Σύνθετο Ανοικτό Διαγωνισμό Προσχεδίων ενός σταδίου για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ» λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος που διαπιστώνεται και με στόχο τη διευκόλυνση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής υποψηφίων.