Ενημέρωση

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσχεδίων για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Δήμου Λαμιέων με τίτλο, «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»

Συνημμένα θα βρείτε το Διαβιβαστικό έγγραφο, καθώς και το απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συμμετοχών για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας, μέχρι και την 14η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.