Ενημέρωση

Παράταση υποβολής συμμετοχών στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων 2014 έως τις 20 Οκτωβρίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για συμμετοχή

στα  ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσεών του, αποφάσισε την ανά τριετία περιοδική θεσμοθέτηση Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, με στόχο την προβολή του σύγχρονου υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και την αναγνώρισή του σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, απονέμοντας τιμητικά βραβεία, διακρίσεις και επαίνους στις ακόλουθες δυο κατηγορίες:

 • Βραβεία Σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Έργου,

σε υλοποιημένα κτιριακά έργα (δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, νέα ή προσθήκες).

 • Βραβεία Αρχιτεκτονικής Δημοσίου Ανοικτού Χώρου-Τοπίου,

σε υλοποιημένα έργα αστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής τοπίου και έργων διαμόρφωσης-ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.

Στις ως άνω κατηγορίες θα απονεμηθούν κατ’ ελάχιστον ένα (1) βραβείο και τρεις (3) έπαινοι, καθώς επίσης και μια (1) τιμητική διάκριση σε νέο αρχιτέκτονα <40 ετών για κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η υποβολή έργων είναι ελεύθερη, γίνεται με ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος με αίτηση προς τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Οι προτάσεις είναι επώνυμες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, οι οποίοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους σε μια ή και στις δυο ως άνω κατηγορίες, αποστέλλοντας όχι περισσότερα από τρία (3) έργα ανά κατηγορία.

Η συμμετοχή σε μελετητική ομάδα θεωρείται ως συμμετοχή με έργο για κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά.

Τα αρχιτεκτονικά αυτά έργα θα πρέπει να έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους την τελευταία τετραετία, δηλ. θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί την περίοδο 2011-2014.

Για κάθε πρόταση ζητούνται τα παρακάτω:

 Α. Αίτηση συμμετοχής, ανά έργο ανά κατηγορία, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία αναφέρονται:

 1. τα στοιχεία του μελετητή ή της μελετητικής ομάδας του έργου (με τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στη μελέτη),

καθώς επίσης και τα ονόματα συνεργατών αρχιτεκτόνων, τα ονόματα συνεργατών μηχανικών άλλων ειδικοτήτων καθώς και αυτά των εργολάβων/κατασκευαστών του έργου.

 1. τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου της ομάδας.

Β. Τεύχος μεγέθους Α3 (έως τέσσερεις σελίδες), με τα πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης του έργου, όπως σύντομη τεχνική έκθεση (με περιγραφή της ιδέας/ βασικών αρχών σύνθεσης, σύνοψη του κτιριολογικού προγράμματος κλπ), σχέδια (τοπογραφικό, κατόψεις, τομές κλπ), φωτογραφίες (εσωτερικές, εξωτερικές κλπ), καθώς και ότι άλλο υλικό θεωρούν οι συμμετέχοντες χρήσιμο για την κατανόηση του έργου.

Δεδομένου ότι ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, στα πλαίσια προβολής των Βραβείων Αρχιτεκτονικής, προτίθεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, μεταξύ άλλων, να αναρτήσει τα έργα των συμμετεχόντων (εφόσον αυτοί το επιθυμούν) στην ιστοσελίδα του, το παραπάνω παραδοτέο υλικό θα πρέπει να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή DVD), σε μορφή [*.pdf] για τα σχέδια και σε μορφή [*.jpg] ή [*.tiff] για τις φωτογραφίες σε ανάλυση 300 dpi.

Η υποβολή των παραπάνω παρατείνεται έως τη Δευτέρα 20/10/14, και ώρα 15.00, στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, Μοναστηράκι, 105 55 Αθήνα).

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Τα έργα που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από ενδεκαμελή Κριτική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η επιλογή των βραβείων, επαίνων και διακρίσεων.

Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους συναδέλφους:

 • Αμπακούμκιν Δαμιανός
 • Βαβύλη Φανή
 • Βουρεκάς Κώστας
 • Γαλάνη Ντόρα
 • Δεσποτίδη Μυρτώ
 • Κεφαλογιάννης Νεκτάριος
 • Κόκκορης Παναγιώτης
 • Μεταλληνού Βιβιάννα
 • Μπασκόζος Βασίλης
 • Παπαϊωάννου Τάσσης
 • Τριποδάκης Αλέξανδρος

Αρχιτέκτονες, στα έργα των οποίων θα απονεμηθούν βραβεία, έπαινοι και διακρίσεις, θα κληθούν να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους (στοιχεία έργου & τεύχος Α3), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και στα αγγλικά, προκειμένου το υλικό να είναι εν δυνάμει αξιοποιήσιμο για προώθησή του στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συλλόγου (τηλ.: 2103215146, φαξ: 2103215147, e-mail: [email protected], [email protected]).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΥΡΤΩ ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ                                            ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΡΑΣ