Ενημέρωση

Παράταση εξόφλησης ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών Β’ εξαμήνου 2015

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. αποφάσισε στη σημερινή συνεδρίασή της, μετά από γραπτή παρέμβαση  του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού και  εισήγηση του νέου προέδρου της Κωνσταντίνου Μακέδου, την παράταση εξόφλησης  των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών που αφορούν στο Β΄ εξάμηνο του 2015, ώστε οι Μηχανικοί να ανταπεξέρχονται στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους  υποχρεώσεις με ομαλότερους όρους.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2015 μπορεί να αποπληρώνεται μέχρι και τις 15/03/2016 άνευ  προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών,  της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων.

Αναμένεται η επικύρωση της παραπάνω απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του  Ε.Τ.Α.Α. την Τετάρτη 17/02/2016.

 

Αθήνα 15/02/2016