Ενημέρωση

ΟΣΕΤΕΕ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: «Εξαγορά πλασματικών ετών»

Η ΟΣΕΤΕΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ που συνεχίζει τη λειτουργία του, σας αποστέλλει πληροφοριακά κείμενα της θεματικής ενότητας «Κοινωνική Ασφάλιση».

Ακολουθεί κείμενο πληροφόρησης με θέμα «Εξαγορά πλασματικών ετών» στο οποίο αναφέρονται συνοπτικά ο τρόπος, το κόστος και οι προϋποθέσεις για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Το κείμενο αποτελεί έναν οδηγό πληροφόρησης ο οποίος λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

  1. Μια σύντομη κωδικοποιημένη πληροφόρηση σε μορφή πίνακα.
  2. Μια βασική ανάλυση των περιεχομένων του πίνακα.

Η διατύπωση ερωτημάτων είναι χρήσιμο να γίνεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν.Γραμματέας
Ανδρέας Στοϊμενίδης      Στέργιος Σκουτέλας