Ενημέρωση

ΟΣΕΤΕΕ : ΙΝΕ/ΓΣΕΕ “Προστασία επιδόματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων”

Η ΟΣΕΤΕΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων
και Ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ συνεχίζει την αποστολή πληροφοριακών κειμένων της θεματικής ενότητας «Απασχόληση».

Ακολουθεί κείμενο πληροφόρησης με θέμα: “Προστασία επιδόματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων”, το οποίο αφορά στη νομική κατοχύρωση του ακατάσχετου, αφορολόγητου και ανεκχώρητου χαρακτήρα του εν λόγω επιδόματος.

Η διατύπωση ερωτημάτων είναι χρήσιμο να γίνεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Για το Δ.Σ. της ΟΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Ανδρέας Στοϊμενίδης           Στέργιος Σκουτέλας