Ενημέρωση

Οι θέσεις του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τον ‘’Μεγάλο Περίπατο‘’ – ‘’Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας και όχι μόνο‘’

Προς: Δήμαρχο Αθηναίων, κο Κώστα Μπακογιάννη

Θέμα:  Οι θέσεις του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τον ‘’Μεγάλο Περίπατο‘’ – ‘’Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας και όχι μόνο‘’

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Στη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ) στις 19 Μαΐου 2020, αποφασίστηκε να επιδιώξουμε την επικοινωνία μαζί σας, με σκοπό την ενημέρωσή μας για τις όποιες παρεμβάσεις έχουν εξαγγελθεί ή/και έχουν πρόσφατα υλοποιηθεί στον πολεοδομικό ιστό της πόλης των Αθηνών.

Κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος, πέραν της δήλωσης διαθεσιμότητάς σας για την παροχή κάθε πληροφορίας, προτείνατε να συμμετέχετε ο ίδιος στο αμέσως επόμενο Συμβούλιό μας, πράγμα που έγινε αποδεκτό.

Την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 στις 19:30, μέσω τηλεδιάσκεψης με το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, απαντήσατε σε ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη του Συμβουλίου, εκφράζοντας τη διάθεσή σας για συνεργασία και συνεννόηση με την κοινότητα των Αρχιτεκτόνων, που θεσμικά εκπροσωπείται από την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, μέσα από προβλεπόμενες και θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης τα μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ διατύπωσαν τις απόψεις του Συλλόγου όπως αυτές αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:

Η οποιαδήποτε παρέμβαση στον Δημόσιο Χώρο, στοχεύοντας στη βελτίωση του Κοινωνικού, Περιβαλλοντικού και Πολιτισμικού / Αρχιτεκτονικού πλαισίου ζωής του κέντρου της Αθήνας, προϋποθέτει την ενσωμάτωση σε ένα αντίστοιχο Χωροταξικό και Πολεοδομικό πλαίσιο. Επιπλέον, οφείλει να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, διαφάνεια και σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί με την έξαρση της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας, της υποαπασχόλησης, της περιβαλλοντικής ρύπανσης, αλλά και της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η εξυπηρέτηση των παραπάνω προϋποθέσεων αποτελεί οδηγό των προτάσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την επιτυχία του εγχειρήματος, με καταλυτικό στοιχείο την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι η δημιουργία ενός «Μεγάλου Περιπάτου» επηρεάζει καθοριστικά το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ μεταξύ των άλλων προτείνει την προκήρυξη ενός Αρχιτεκτονικού – Πολεοδομικού Διαγωνισμού Ιδεών για το σύνολο της παρέμβασης, που θα επικαιροποιήσει, αξιοποιώντας δημιουργικά και με συνθήκες διαφάνειας, τον πλούτο του υπάρχοντος ήδη μελετητικού υποβάθρου, Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού.

Οι τρεις βραβευμένες προτάσεις που θα προκύψουν από τον Διαγωνισμό, θα αποτελέσουν τον πυρήνα των κατευθύνσεων για την προκήρυξη των όποιων επιμέρους Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Προσχεδίων απαιτηθούν, με στόχο τη σταδιακή υλοποίηση του «Μεγάλου Περιπάτου». Επίσης, θα δώσουν τις κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό των επιμέρους κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τις προτάσεις που έχει ήδη επεξεργαστεί η επιστημονική ομάδα του ΕΜΠ, αλλά και τη δυνατότητα της άμεσης υλοποίησης όποιων Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως οι της Λεωφόρου Όλγας, της πλατείας Θεάτρου κλπ.

Η αποδοχή της πρότασης του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εξασφαλίζει την απαιτούμενη θεσμικά και επιστημονικά διαφανή διαδικασία σχεδιασμού και θα συμβάλλει στην αδιαμφισβήτητη κοινωνική αποδοχή της, όπως έγινε σε σημαντικά αντίστοιχα διεθνή παραδείγματα: το Κέντρο Defence στο Παρίσι, τις περιοχές της Potsdam strasse και του Γερμανικού Κοινοβουλίου στο Βερολίνο, το Ιστορικό Κέντρο των Τιράνων, το λιμάνι της Βαρκελώνης, την Curitiba της Βραζιλίας, την περιοχή Docklands στο Λονδίνο, την πόλη των επιστημών στο Κάιρο και πάρα πολλά ακόμα.

Σε συνέχεια και σε εφαρμογή των παραπάνω, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προτίθεται να συμβάλλει ουσιαστικά στις προθέσεις του Δήμου σας, με συνεχή συνεργασία, συμμετοχή και συμβολή στις επιτροπές προκήρυξης των παραπάνω Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν σύντομα, εξασφαλίζοντας επάρκεια επιστημονική και ένα άρτιο συνθετικά αποτέλεσμα.

Η παρουσία σας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ ήταν μια σημαντική ευκαιρία δημιουργικού διαλόγου, που θα είναι καλό να αξιοποιηθεί από όλες τις πλευρές και να συνεχιστεί στα πλαίσια μιας προσπάθειας δημιουργίας ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Συλλόγου των Αρχιτεκτόνων και της Δημοτικής Αρχής, με παρεμβάσεις, προτάσεις και συνεργασία που θα συμβάλει στο κοινωνικό συμφέρον και θα αναδείξει τον ρόλο και τη σημασία της Αρχιτεκτονικής και του Αρχιτέκτονα στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος ζωής της πόλης. Η επικοινωνία και συνεργασία αυτή, σε θέματα που άπτονται του Σχεδιασμού και της Οργάνωσης του Χώρου, μόνο θετικά αποτελέσματα θα μπορούσε να προσφέρει σε μια πολυτραυματισμένη πόλη και σε μια κοινωνία που προσπαθεί να ισορροπήσει στις σύγχρονες συνθήκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση της σταθερής, οργανωμένης και ειλικρινούς συνεργασίας αυτής, μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, είναι το επόμενο βήμα που θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει όσα θετικά στοιχεία καταγράφηκαν στα πλαίσια του ΔΣ της 26ης Μαΐου 2020.

Αν η τήρηση των θεσμοθετημένων διαδικασιών και κανόνων, η προστασία του περιβάλλοντος, η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση στον χώρο, ο σεβασμός των στοιχείων ποιότητας στα φυσικά και ανθρωπογενή αστικά τοπία, η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, είναι κοινός τόπος, θα πρέπει να το αναδεικνύουμε και να το αποδεικνύουμε με την αντίστοιχη οργάνωση των παρεμβάσεων.

Για τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, τα παραπάνω αποτελούν τον ορισμό του Δημοσίου Συμφέροντος.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης