Ενημέρωση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Πρώτη ανακοίνωση σχετικά με 1ο Συνέδριο “Δημόσιος Χώρος … αναζητείται”

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Πρώτη ανακοίνωση σχετικά με 1ο Συνέδριο “Δημόσιος Χώρος … αναζητείται” που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας – 20-22.10.2010
Θεσσαλονίκη.