Ενημέρωση

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010: Νέα σειρά εισηγήσεων της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με θέμα: “Σχεδιάζοντας τις Πόλεις ια την Κλιματική Αλλαγή”

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Νέα σειρά εισηγήσεων της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με θέμα: “Σχεδιάζοντας τις Πόλεις ια την Κλιματική Αλλαγή” – 10.11-01.12.2010 – Αθήνα