Ενημέρωση

Νέο Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και νέο Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την 14.03.2015 πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ της τριετίας 2015-2017 με τη συμμετοχή 153 Αντιπροσώπων, επί συνόλου 165, από την Αθήνα και την περιφέρεια. Για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Τα αποτελέσματα κατά την διεξαγωγή των ψηφοφοριών για την εκλογή του τριμελούς προεδρείου της Αντιπροσωπείας ήταν τα εξής (ψήφισαν 139, έγκυρα 139):

  • Πρωτοβουλία Αρχιτεκτόνων – Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων – Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων – Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων: ψήφοι 63.
    (Εκλέγεται ο συνάδελφος Ζαφειρόπουλος Στέφανος: σταυροί 55)
  • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ευβοίας: ψήφοι 38.
    (Εκλέγεται ο συνάδελφος Βράκας Αλέξανδρος: σταυροί 37)
  • Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί: ψήφοι 38.
    (Εκλέγεται η συνάδελφος Φραντζή Μαρία: σταυροί 34)

 

Μετά από ψηφοφορία των παρισταμένων μελών για τη εκλογή προέδρου μεταξύ των τριών εκλεγμένων του προεδρείου τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
Ζαφειρόπουλος Στέφανος         Πρόεδρος                         Ψήφοι 67
Φραντζή Μαρία                         Α΄ Αντιπρόεδρος            Ψήφοι 57
Βράκας Αλέξανδρος                   Β΄ Αντιπρόεδρος            Ψήφοι 52
ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας τα αποτελέσματα έχουν ως εξής (ψήφισαν 153, έγκυρα 153):

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ          ψήφοι: 29                    έδρες: 3

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                 Τ. Κατερίνη                 29 ψήφοι

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                                          Ν. Φιντικάκης             28     «

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                     Χ. Μακράκη                27     «

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧ/ΚΩΝ–ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ     ψήφοι: 27                    έδρες: 3

Μ. Δεσποτίδη            26 ψήφοι

Δ. Κροκίδης               23     «

Ο. Πάππα                  20     «

 

ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ                                                ψήφοι: 19                    έδρες: 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ                          Α. Σαλίων                   7 ψήφοι

ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                                                    Θ. Παρασκευάς           5     «

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    ψήφοι: 16                    έδρες: 1

Μ. Πουλάκης              15 ψήφοι

 

 

ΔΗΜΟΚΡ/ΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧ/ΝΩΝ   ψήφοι: 12                    έδρες: 1

Α. Αυγερινού              12 ψήφοι

 

 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ   ψήφοι: 11                    έδρες: 1

Κ. Μασούρας                4 ψήφοι

 

 

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                                          ψήφοι: 10                    έδρες: 1

Κ. Σκλιάς                       8 ψήφοι

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ                          ψήφοι: 10                    έδρες: 1

Δ. Κεκάτος                  10 ψήφοι

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΚΕΝΤΡ.                ψήφοι: 10                    έδρες: 1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–FORUM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            Β. Μεταλληνού             8 ψήφοι

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                     ψήφοι: 9                      έδρες: 1

Γ. Πλατσάκης             4 ψήφοι

 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 

Ο Πρόεδρος                                           Η Α΄ Αντιπρόεδρος                         Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

 

Σ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ                            Μ. ΦΡΑΝΤΖΗ                                 Α. ΒΡΑΚΑΣ