Δομή

ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ : Τα περίεργα της Αντιπροσωπείας

 ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Τα περίεργα της Αντιπροσωπείας

            ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

            Προς το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Κοιν.: ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και Περιφερειακών Τμημάτων

 

Συνάδελφοι,

Στην Αντιπροσωπεία της  3ης Δεκεμβρίου 2016 αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση της να έχει θέματα: Απολογισμό Πεπραγμένων του ΔΣ και Οικονομικό Απολογισμό (διατύπωση της Α’ Αντιπροέδρου συν. Μ. Φραντζή περί το 29:17 λεπτό των μαγνητοφωνημένων πρακτικών). Στο έντυπο πρακτικό η απόφαση αυτή έχει παραληφθεί. Στη συνέχεια, η πρόσκληση που μας στάλθηκε αντί για απολογισμούς αναφέρει κόποιες σχετικές “ενημερώσεις”!

Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η να συγκληθεί “Καταστατική Αντιπροσωπεία μέχρι το τέλος του Μάρτη”. Η πρόσκληση που μας στάλθηκε (για τις 18 Μαρτίου) δεν υλοποιεί την απόφαση. Αντι γι’ αυτό(;) περιλαμβάνει θέμα “Τροποποίησης Κανονισμού Αντιπροσωπείας”.

Καλούμε το προεδρείο να διορθώσει το πρακτικό και να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Αντιπροσωπείας στέλνοντας ορθή επανάληψη της ημερήσιας διάταξης, όπως έχει  υποχρέωση.

Συμπληρωματικά επισημαίνουμε ότι:

  1. Τα πρακτικά της Αντιπροσωπείας αναρτήθηκαν στο site του Συλλόγου και χάθηκαν από την πρώτη σελίδα του ανάμεσα σε διάφορα “άρθρα”.
  2. Δεν φτάνει που τα πρακτικά δεν στάλθηκαν στα μέλη της Αντιπροσωπείας, δεν τους στάλθηκε ούτε καν ένα email που να ενημερώνει ότι εκδόθηκαν τα πρακτικά και αναρτήθηκαν στο site!
  3. Ανατράπηκε η πολιτική που είχε εγκαινιάσει το προηγούμενο προεδρείο της Αντιπροσωπείας, το οποίο έστελνε με email τα πρακτικά της σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, με στοχο τη μέγιστη δημοσιότητα και διαφάνεια.

Δεν θα σπεύσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τους λόγους που προκάλεσαν αυτά τα φαινόμενα. Θα περιμένουμε πρώτα τις εξηγήσεις και τις διορωτικές ενέργειες του προεδρείου.

 

ΑΘΗΝΑ  22/2/2017

Η γραμματεία του Νέου κινήματος Αρχιτεκτόνων