Ο Σύλλογος

Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων : Πρόταση προς ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Συνέδριο για τα δικαιώματα των αρχιτεκτόνων

Νέο Κίνημα Αρχιτεκτόνων

Συνέδριο για τα δικαιώματα των αρχιτεκτόνων

Πρόταση προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Προτείνουμε την οργάνωση συνεδρίου με θέμα: «Το νέο ΠΔ 99/2018 για να επαγγελματικά δικαιώματα – το Μητρώο μελετητών & επιβλεπόντων και η νέα πραγματικότητα που σχεδιάζεται για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα» με σχεδιασμό να διοργανωθεί την ερχόμενη Άνοιξη.

Η παραπάνω πρόταση παρουσιάστηκε στην Αντιπροσωπεία στις 16/12/2018 και κατατέθηκε στο Προεδρείο για ψήφιση. Η πρόταση είχε την αποδοχή της πλειοψηφίας του σώματος αλλά και των εκπροσώπων των περιφερειακών τμημάτων και συλλόγων, όπως φάνηκε από την σχετική ψηφοφορία, που όμως  το αποτέλεσμά της δεν καταμετρήθηκε. Αιτία της μη καταμέτρησης ήταν ότι κατά τη διάρκεια και αμέσως  μετά  την ψηφοφορία προκλήθηκε μία  χαοτική  κατάσταση, μέσα στην οποία έληξε η συνεδρίαση.  Προτείνουμε να εγκριθεί από ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.