Ενημέρωση

Νέα Προκήρυξη Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» του Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΙΔΕΩΝ ME TΙΤΛΟ:

ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Διοργανώτρια Αρχή του διαγωνισμού: ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΕΠΑΝ

Προϊσταμένη Αρχή του διαγωνισμού: ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΕΠΑΝ

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΕΠΑΝ

Η αρμόδια υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει άμεσα οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής.

Η υποβολή των συμμετοχών των διαγωνιζομένων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.