Ενημέρωση

Νέα παράταση συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ έως 8.1.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015 – 2017

 Νέα παράταση συμμετοχής έως 08.01.2016

 

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του στις 22.10.2015 ενέκρινε την άμεση συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών για τη θητεία 2015 – 2017, σύμφωνα με τους τομείς θεμάτων που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. Επίσης στη συνεδρίασή του στις 26.11.2015 ενέκρινε την προσθήκη της υποεπιτροπής Β6 Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί.

Καλούμε τους συναδέλφους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για τη δυνατότητα ενεργοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών, ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι η συμμετοχή στις Επιτροπές μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων παρατείνεται επιπλέον έως την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 και επισημαίνεται η δυνατότητα επιλογής έως δύο Επιτροπών. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία αυτή δίνεται για να σηματοδοτήσει την έναρξη λειτουργίας των Επιτροπών και ότι οι Επιτροπές είναι «ανοικτές» για όλα τα μέλη του Συλλόγου, όποτε αυτά το επιθυμήσουν.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου, είτε στο e-mail: [email protected] ή [email protected], είτε στο fax: 2103215147. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία (2103215146-7) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sadas-pea.gr.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                               ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ