Ενημέρωση

Video: Πρώτη Επιστημονική Συνάντηση συνΕργασίας με θέμα «Μελέτες μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονική κληρονομιά»

Βιντεοσκόπηση* της πρώτης επιστημονικής συνάντησης συνΕργασίας με θέμα «Μελέτες μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονική κληρονομιά» που διοργάνωσε ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, κατά το τριήμερο 24, 25, 26 Ιανουαρίου 2014, στην πόλη της Ναυπάκτου. Η εκδήλωση εστίασε στην κατεύθυνση της κατάκτησης κοινής, επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας επίλυσης των προβλημάτων που αφορούν στο μέλλον της άσκησης της Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.